Arbetsgivare nödsakas i allt högre grad att anta miljövänliga och hållbara strategier för att minska sina koldioxidutsläpp på arbetsplatsen. Men att bli en grön arbetsplats behöver nödvändigtvis inte betyda omåttliga och dyra omvandlingar. Faktum är att även de minsta förändringarna kan göra stor skillnad, och du kan enkelt underlätta processen med hjälp av modern teknik.

 

En grön omställning har dessutom många andra förmåner än de uppenbara miljöfördelarna. Det kan bidra till att minska kostnaderna, öka effektiviteten och samtidigt förbättra varumärkets rykte, kundlojalitet och personalens arbetsmoral. Nedan har vi därför samlat några av de bästa tipsen om hur ni kan göra små anpassningar på jobbet med hjälp av mer modern teknik för att bli mer hållbara.

Virtual Reality-möten för att minska koldioxidutsläpp

Under pandemin blev många arbetsplatser illa tvungna att övergå till distansarbete helt och hållet, eller åtminstone till en blandning av distans och arbete på plats. Men även efter pandemin har många arbetsplatser följt samma spår, eftersom det har visat sig vara en flexibel lösning för att balansera arbete och privatliv och samtidigt minska arbetsplatsens totala koldioxidavtryck. Men även om Zoom och Teams fungerar perfekt för möten kan de fortfarande inte ersätta sammankomster till fullo.

 

Det är där VR kommer in i bilden. VR-teknik kan nämligen användas för att underlätta samarbete mellan anställda som arbetar på olika platser om ni har kunskap om hur VR-glasögon används på bästa sätt. Om ni till exempel har ett kontor i Malmö, ett i Göteborg och ett i Stockholm, kan ni alla träffas i en virtuell arbetsplats med hjälp av VR-teknik. Här kan ni utbyta idér och arbeta på projekt tillsammans, vilket i sin tur minskar både driftskostnaderna och koldioxidutsläppen.

Multifunktionsskrivare för hållbara utskrifter

Tyvärr är det få verksamheter som kan bli helt virtuella. Men det är inte det enda sättet att vara miljösmart heller. Även små förändringar gör som sagt stor skillnad, och när det gäller utskrifter och dokumenthantering på arbetsplatsen kan företag göra mycket för att bli grönare. Ett sätt är att införskaffa en multifunktionsskrivare för mer hållbara utskrifter.

 

Multifunktionsskrivare är mer energieffektiva och förbrukar mindre bläck, samtidigt som de ger dig en överblick över användningen så att du kan göra utskrifter på arbetsplatsen mer funktionella och klimatvänliga.

Smart, energieffektiv belysning

Så kallade smarta belysningssystem kan också vara mycket fördelaktiga på större arbetsplatser. Belysning är trots allt en nödvändighet på alla arbetsplatser, inte minst för att de anställda ska trivas. Men tyvärr är det alltför få arbetsgivare som tänker på hur dyrt det kan vara, och inte minst hur dåligt för miljön det är, att ha lampor tända där de inte behövs.

 

Med smarta belysningssystem som använder sensorer för att styra när lamporna ska tändas och släckas kan ni spara både planetens resurser och pengar genom att bara ha lamporna tända när ni är i behov av det. Dessutom ändrar de flesta smarta belysningssystem intensiteten på ljuset beroende på vilken belysning som behövs i rummet, vilken tid på dygnet det är och så vidare. Detta är ytterligare fördelaktigt för de anställda, men också energieffektivt och därmed kostnadsbesparande.