Om du vill jobba med VR eller med teknik på det stora hela så är du långt ifrån ensam. Att jobba med någonting som man tycker om och som man anser är intressant kan vara oerhört belönande. Samtidigt så är det för många inte möjligt att helt och hållet riva upp sina rötter, börja plugga och skola om till någonting nytt.

Det är här som distansutbildningar kommer in bilden. Genom att läsa en distansutbildning så kan vem som helst utbilda sig till någonting nytt, oavsett var man bor i landet eller hur ens levnadssituation ser ut. Distansutbildning fick mycket spelrum i media under pandemin, men faktum är att distansutbildningar i en eller annan form har funnits tillgängliga under mycket lång tid. Idag så är det vanligt att läsa kortare utbildningar till kommunikatör eller annat, samt att gå längre utbildningar som sträcker sig över flera år.

Distansutbildningar öppnar upp dörrar som annars vore stängda

Utbildning är det absolut bästa sättet att ta sig fram genom livet, men om man bor på en plats där det inte finns någon undervisningplats eller har svårt att livspusslet att gå ihop med heltidsstudier på plats så kan det verka ganska hopplöst att börja plugga. En distansutbildning gör det möjligt för vem som helst att skaffa en högklassig utbildning utan att behöva flytta. Allting sköts helt och hållet digitalt och det enda som krävs för att hänga med i undervisningen är en dator och en internetuppkoppling.

En distansutbildning kan på så sätt vara det perfekta sättet att göra en förändring utan att behöva riva upp sina rötter eller säga upp sig från jobbet. Precis som med kurser som läses på plats så kan man ansöka om CSN-lån i samband med att man pluggar på distans.

Ett sätt att öka sina egna kompetenser

Om du redan nu har ett yrke som du trivs med men skulle vilja slå dig in i en ny roll eller en ny bransch så kan en distansutbildning passa som handen i handsken. Att öka på sina egna kompetenser inom ett särskilt område kan både göra dig lämpad för att ta på dig nya roller, samtidigt som det kan ge dig en fördel både i anställningsintervjuer och lönesamtal. Om du är intresserad av att jobba inom VR så kan en kortare kurs vid sidan om dina nuvarande kompetenser vara tungan på vågen som gör att du blir riktigt attraktiv för arbetsgivare.

Traditionellt lärosäte eller fristående utbildare?

Även om det är många som väljer att gå till traditionella lärosäten såsom exempelvis Lunds universitet eller Uppsala Universitet  så för detta med sig en del svårigheter för många. Att plugga på ett universitet för med sig att man själv inte får sätta schemat.

Därför har fristående utbildare, såsom Distansinstitutet som vi länkat till högre i texten, blivit så populära. Där kan man själv sätta schemat och man pluggar när man har tid och möjlighet istället för att följa fasta undervisningstimmar, någonting som uppskattas enormt bland de studerande.